Οι Υπηρεσίες μας

Η L&O Advertising συνεχίζει την πορεία της, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της Διαφήμισης και Επικοινωνίας:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων
  • Σχεδιασμός και υ