ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. Αναψυκτικά ΦΗΜΗ

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Ζηδιανάκης α.ε. που παράγει το γνωστά αναψυκτικά ΦΗΜΗ και χυμούς.
Σχεδιάζουμε τα νέα προϊόντα της εταιρείας και τη καμπάνια διαφήμισης τους.